Zálesák - Středisko Čáslav


3. oddíl HAVRÁŇATA

SCHŮZKY ODDÍLU
středy od 17:00 do 18:30 (kromě dnů školních prázdnin)
v klubovnách střediska
VOLNÁ MÍSTA
v oddíle Havráňata
10

O oddíle

3. oddíl Havráňata je klasický zálesácká oddíl pro děti ve věku 6 až 8 let. Náplní naší činnosti jsou různorodé zálesácké aktivity jak je popsáno na stránce CO DĚLÁME.

Oddíl vznikl první schůzkou dne 10.1.2024 a sdružuje v sobě 7 dětí. O chod oddílu se stará náčelník oddílu Honza s dalšími instruktory.

Co děláme?

Jedenkrát týdně vždy ve středu od 17:00 do 18:30 se konají oddílové schůzky a nejméně jedenkrát měsíčně se koná jednodenní, nebo víkendová akce. Jednou za čas se konají speciální plavací schůzky, či zpívací večery, opékání buřtů za klubovnami či jiné společenské aktivity oddílu. Členové oddílu mohou využívat kluboven i mimo pravidelné termíny scůzek (po domluvě s náčelníkem oddílu)

Struktura oddílu

Náčleník oddílu: Honza Hlavín
Instruktoři: Honza B. a Zdenda

Podmínky účasti v oddílu

  • Účast na akcích (výletech) alespoň 50%
  • Účast na schůzkách alespoň 50%