Zálesák - Středisko Čáslav
přihlásit


Co děláme

Výchova a výcvik

Zálesák vychází z vlastního Výchovně výcvikového systému. Všechny aktivity a sporty, ke kterým se lze v Zálesáku dostat, v sobě nesou kromě samotného požitku z pohybu, přírody, kamarádů a nevšednosti i řadu výchovných cílů. Jsou jimi například budování cílevědomosti a všestrannosti. Děti si kromě možnosti porovnat si své vlastní výkony s ostatními mohou z našich programů odnést i řadu nových zkušeností a znalostí - vždyť právě příroda a její znalost jsou jedním z hlavních cílů zálesácké činnosti. Nejen však to, i náročné disciplíny, kdy si mohou děti vyzkoušet a hlavně posunout své limity pod dohledem a s pomocí zkušených instruktorů, pomáhají poprat se s životem, který na ně čeká všude kolem.

Oddílové schůzky

Každý čtvrtek od 17.00 hod. se ve střediskových klubovnách koná schůzka 1. oddílu Modřinka při středisku Čáslav. Schůzka trvá dvě hodiny a její náplní jsou vždy tématické hry a aktivity směřující k výcvikovému tématu dané schůzky a příprava na víkendové výpravy do přírody. Schůzku vede vždy jeden ze střediskových náčelníků. O tom, co se bude na dané schůzce konkrétně dít, se lze dozvědět v kalendáři akcí nebo na konci předchozí schůzky. Témata schůzek mohou být velice různá. Krátkým výčtem například: zdravověda, orientace s mapou, poznávání zvířat či rostlin, bezpečné rozdělávání ohňů a vaření na nich, šifrování, výtvarná tvorba, lanové překážky, uzlování, hra na kytaru, poznávání hvězd a souhvězdí, první pomoc. Dále mohou být schůzky pojaty jako hudební večery, herní schůzky či vyprávění s promítáním o expedicích a výpravách do dálek, do divočiny atp.

Výpravy do přírody

Jedenkrát do měsíce vyráží oddíl Modřinka na jednodenní nebo celovíkendovou výpravu do přírody. Konkrétní termíny připravovaných výprav včetně krátkého popisu náplně výpravy lze najít na stránce kalendář. Cílem víkendových výprav je poznávání okolí sídla střediska i vzdálenějších lokalit, přírodních památek či pamětihodností, prověřování znalostí a dovedností nabytých na oddílových schůzkách, nebo účast na delších zážitkových programech a hrách. Vyjímečnou příležitostí jsou mezistřediskové akce a soustředění s účastní oddílů středisek Zálesáka z celé republiky. Jedním z důležitých principů pořádání našich akcí je nízkonákladovost, takže kromě vlastního vybavení bývají náklady na naše akce opravdu minimální. Některé dražší akce nebo výpravy na vzdálenější místa mohou být dokonce dotovány ze střediskových fondů a grantové činnosti střediska.

Speciální akce

Středisko Čáslav kromě aktivit pro své členy připravuje i řadu speciálních akcí pro širokou veřejnost, a to jak pro děti, tak pro dospívající či dospělé. Pro příklad lze jmenovat malé sportovní turnaje, šifrovací nebo městské hry, dny dětí, cestovatelské deníky a podobně.

Letní tábory

Každoročním vyvrcholením zálesácké činnosti jsou letní tábory. Středisko Čáslav připravuje spolu s dalšími středisky letní tábory pro své členy a další pozvané. Bližší informace k pořádaným táborům naleznete na webových stránkách tábora.