Zálesák - Středisko Čáslav


Kdo Jsme

ZÁLESÁK - středisko Čáslav je jedním ze středisek spolku ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě, členské organizace České rady dětí a mládeže a Sdružení sportovních svazů České republiky.

Středisko Čáslav bylo založeno dne 12.7.2012 a náčelníkem střediska byl štábem střediska zvolen Jenda Šafránek - dlouholetý náčelník oddílů v brněnském středisku. Zástupcem náčelníka a propagátorem je Jan Hlavín. O hospodářskou stránku střediska se stará Katka Hlavínová. Metodiku střediska má na starosti Hanka Šafránková

Koncem roku 2012 zahajuje svoji činnost 1. oddíl při středisku Čáslav. To, jak se přidat a pro koho je oddíl určen, se lze dočíst na stránce přidej se.

Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě je výběrovým občanským sdružením s několika tisíci členy po celé České i Slovenské republice, zaměřeným na práci s dětmi a mladistvými, na jejich výchovu v přírodě s jejím citlivým využíváním k různorodým a všestranným sportovním aktivitám. Jeho soustavná činnost vychází z široké, motivačně propracované všestrannosti, náročně prováděné pestrými a poutavými formami. Zálesák vychází z vlastního Výchovně výcvikového systému, který svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě s využitím moderních pohybových aktivit, vyplňuje další prostor v zájmech nejen dětí, ale hlavně problémové dospívající mládeže, a přispívá tak k prevenci sociálně nežádoucích jevů ve společnosti.

Hlavním cílem Zálesáka je vytrhnout mladé z šedivé všednosti nudy a nabídnout rozmanité a všestranné aktivity, hry, netradiční sporty, soutěže či výcvikové programy, které ve svém důsledku nevedou pouze k „zabití“ volného času, ale hlavně formou zážitkové pedagogiky a ekologické výchovy k všestrannému rozvoji osobnosti, lidských postojů, rozšiřování dovedností a znalostí jak o přírodě, tak současném světě.

Více o Zálesáku a našem středisku (včetně profilů náčelníků) lze nalézt v projektu zahájení činnosti [.pdf soubor 3,1 MB].

Zálesácké středisko Čáslav je ve své činnosti podporováno městem Čáslav.